Ha­le­t­ud­ser flyg­ter ud af ae­g­get

BT - - NYHEDER -

An­ti­de­pres­siv me­di­cin af ty­pen ’selek­ti­ve sero­to­nin­gen­op­tag­nings­haem­me­re’ (SSRI) kan ak­ti­ve­re et sa­er­ligt angst­kredsløb i hjer­nen, vi­ser stu­di­er på mus af for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of North Ca­ro­li­na.

Ha­le­t­ud­ser, der end­nu lig­ger trygt i de­res aeg, er i stand til at ud­kla­ek­ke sig selv fle­re da­ge før tid, hvis de for­nem­mer, at der er rov­dyr på fa­er­de. Det forta­el­ler for­ske­re fra blandt an­det Bo­ston Uni­ver­si­ty i et nyt stu­die. Ha­le­t­ud­ser­ne kan gen­ken­de vi­bra­tio­ner og be­rø­rin­ger fra rov­dyr i na­er­he­den og kan skel­ne dem fra for ek­sem­pel regn­drå­ber. Nor­malt kla­ek­ker ha­le­t­ud­ser­ne ef­ter seks el­ler syv da­ge, men hvis fo­stre­ne ef­ter fi­re da­ge fø­ler sig tru­et af et rov­dyr, kan de kla­ek­ke på ba­re seks se­kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.