MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

Ni­ko­laj Stokholm er ak­tu­el med sit før­ste one­mans­how Mit liv som Ni­ko­laj Stokholm, som han tur­ne­rer lan­det rundt med til ef­ter­å­ret 2017. Han er kendt for sin rol­le som Øland i den pris­be­løn­ne­de tv-se­rie Sjit Hap­pens og si­ne stand-up show i tv. Ni­ko­laj er og­så et kendt an­sigt for de små, da han er va­ert for det suc­ces­ri­ge ba­ge­pro­gram for børn, Ul­tras Sor­te Ka­ges­how. Ni­ko­laj trå­d­te ind i de voks­nes ra­ek­ker i ju­ni må­ned i år, da han sam­men med Ras­mus Bo­toft og Bo­dil Jør­gen­sen var va­ert på Årets Re­u­mert i Ope­ra­en. Teg­ne­de ba­de­buk­ser på

1.

Sovs af kan­der og lu­de­re

2.

Gam­melklog un­der­hol­der

Det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.