Fi­re ge­ne­ra­tio­ner

Da­nish Dy­na­mi­te (1980er­ne)

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sepp Piontek pro­fes­sio­na­li­se­re­de lands­hol­det, som var ken­de­teg­net ved man­ge g la­de­ud­lands pro­fes­sio­nel­le, der kom hjem og spil­le­de for Dan­mark.

Seks pro­fi­ler

Mor­ten Ol­sen: Di­ri­gen­ten i bag­ka­e­den, som gik for­re­st på hol­det.

Søren Ler­by: Ler­by var en rig­tig kri­ger, som ta­ck­le­de, sled og sla­eb­te med strøm­per­ne na­e­sten

ne­de om an­k­ler­ne. Klaus Berg­gre­en: Lun­gen på midt­ba­nen, der of­re­de sig for de of­fen­si­ve pro­fi­ler.

Mi­cha­el Laud­rup: Un­ge Laud­rup lig­ne­de al­le­re­de en ver­dens­stjer­ne med sit over­blik og si­ne of­fen­si­ve kva­li­te­ter.

Frank Ar­ne­sen: Drib­le­ren med det go­de skud og det go­de hu­mør.

Pre­ben Elkja­er: Elkja­er ka­em­pe­de til det sid­ste, og det gav scor­in­ger på sam­lebånd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.