Chan­ce?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

en bil, der ik­ke kan ka­te­go­ri­se­res som ’van­ske­lig’ el­ler ’un­der­le­gen’. I sin For­mel 1-de­but ved ’Yo­ung Dri­ver’-te­sten i novem­ber 2012 i Abu Dha­bi kør­te han McLa­rens MP4/27, der var en de­ci­de­ret vin­der­bil (seks grand­prix-sej­re). Og hvad le­ve­re­de Magnus­sen ved den lej­lig­hed - i sin al­ler­før­ste F1-test? Ef­ter tre om­gan­ge sat­te han en tid, der hav­de va­e­ret god nok til tred­je startra­ek­ke i Abu Dha­bis Grand Prix, der var kørt på Yas Ma­ri­na-ba­nen ba­re to da­ge tid­li­ge­re.

Li­ge si­den har Kevin Magnus­sen kørt i un­der­leg­ne F1-bi­ler. Mcla­ren MP4/29, der uden na­ev­ne­va­er­dig virk­ning blev op­da­te­ret i om­trent hver ene­ste løb i 2014 (nej – jeg har ik­ke glemt han blev num­mer to i Au­stra­li­ens Grand Prix. Men det var ik­ke for­di MP4/29 var en god bil – det hand­le­de me­re om, at ho­ved­par­ten af fel­tet på det tids­punkt hav­de un­der-ud­vik­le­de bi­ler).

Så var der McLa­ren-ma­re­rid­tet MP4/30, der bra­end­te sam­men på vej til start­stre­gen i dan­ske­rens ene­ste 2015-løb. Og i år Re­nault R.S.16, en fora­el­det bil, der er de­sig­net til en helt an­den mo­tor end den Re­nault V6er, der nu lig­ger i den. SÅ JO, KEVIN Magnus­sen fortje­ner en chan­ce til. En chan­ce for at kø­re en kon­kur­ren­ce­dyg­tig F1-ra­cer.

For med de bi­ler han har kørt indtil nu, har han re­elt ik­ke haft en chan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.