Nu vil Han L

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

han blev end­da no­te­ret for sej­rs­må­let i bå­de kamp tre og fi­re.

»Det er al­tid dej­ligt at slut­te så­dan af, så man har en god ma­ve­for­nem­mel­se. Det kun­ne na­e­sten ik­ke bli­ve bed­re til sidst med de mål, jeg score­de. Jeg er glad for, at det var så­dan, det end­te,« si­ger han.

An­der­le­des ser det dog ud på lands­hol­det. Oli­ver Bjor­k­strand har end­nu sit før­ste se­ni­or-po­int til go­de i rødt og hvidt, og i den igang­va­e­ren­de OL-kva­li­fi­ka­tion i Hvi­derusland har han ik­ke få­et nok ud af an­stren­gel­ser­ne.

»Jeg har ik­ke la­vet nog­le po­int, så det er ik­ke godt nok. Det er tid­ligt på sa­e­so­nen, og jeg har ik­ke haft man­ge kam­pe, men det skal ik­ke va­e­re en und­skyld­ning. Man skal va­e­re klar til at spil­le, selv­om det er i be­gyn­del­sen af året. Det er ba­re ik­ke godt nok,« sva­rer han ae­r­ligt. Klar fra start Og han skal for­ment­lig hå­be, at po­int­na­e­sen ven­der til­ba­ge, når han skal i tra­e­nings­lejr hos Co­lum­bus Blue Ja­ck­ets, hvis han skal nå sit sto­re mål.

»Mit mål er, at spil­le mig på hol­det fra be­gyn­del­sen af. Det er det, jeg vil, og det, jeg ka­em­per for. Når

be­gyn­der, er det med at va­e­re klar fra start af og spil­le godt i de kam­pe, jeg får, så jeg kan be­vi­se,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.