Mør­køv for­la­en­ger med Ka­tusha

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske cy­kel­ryt­ter Mi­cha­el Mør­køv har for­la­en­get sin kon­trakt med Ka­tusha.

Det med­del­er det rus­si­ske hold.

Den 31-åri­ge dan­sker blev hen­tet til Ka­tusha før 2016-sa­e­so­nen for at hja­el­pe sprin­te­r­en Ale­xan­der Kri­stoff i af­slut­nin­ger­ne.

»Jeg er glad for at for­la­en­ge min kon­trakt, ef­ter­som jeg var in­de i mit sid­ste år. Jeg er me­get til­freds med sa­e­so­nen indtil vi­de­re, isa­er med den må­de vi kør­te på i for­å­ret. Jeg ma­er­ker en rig­tig god at­mos­fa­e­re her, og hold­le­del­sen er me­get pro­fes­sio­nel,« bli­ver Mi­cha­el Mør­køv ci­te­ret for i en pres­se­med­del­el­se ud­sendt af hol­det.

I for­å­ret hen­te­de Ale­xan­der Kri­stoff sej­re på stri­be, men i årets Tour de Fran­ce styr­te­de Mi­cha­el Mør­køv vold­somt på 1. eta­pe og kun­ne der­for ik­ke hja­el­pe sin kap­ta­jn som plan­lagt.

Ef­ter en lang, smer­te­fuld kamp på eta­pe ef­ter eta­pe måt­te den for­slå­e­de dan­sker op­gi­ve at fuld­fø­re 8. eta­pe og ud­gik af lø­bet.

Den hel­te­mo­di­ge ind­sats bli­ver be­ma­er­ket i for­bin­del­se med kon­trakt­for­la­en­gel­sen.

»Den må­de, hvor­på Mi­cha­el fort­sat­te i Tour de Fran­ce ef­ter det for­fa­er­de­li­ge styrt på 1. eta­pe, var be­vis på hans urok­ke­li­ge de­di­ka­tion til hol­det. Mi­cha­el Mør­køv har vist, at han var den ryt­ter, vi mang­le­de i vo­res sprin­ter­tog,« ly­der det fra Ka­tusha-team­che­fen Vi­a­che­slav Ekim­ov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.