DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I dag sky­des kva­li­fi­ka­tio­nen til VM i gang for Dan­mark med hjem­me­kam­pen mod Ar­me­ni­en.

Pulj­en ser sva­er ud med Po­len, Ru­ma­e­ni­en, Ka­sak­h­stan og Mon­te­ne­gro som de sid­ste fi­re hold, men spør­ger man Od­dset­spil­ler­ne, skal det nok en­de lyk­ke­ligt for de rød-hvi­de.

He­le 80 pro­cent af al­le ind­sat­ser er nem­lig sat på, at Dan­mark går vi­de­re til VM, mens alt­så blot 20 pro­cent har sat­set pen­ge på en dansk ned­t­ur.

Da od­dse­ne er 2,25 på dansk del­ta­gel­se ved VM må man si­ge, at spil­le­fol­ket og od­ds­sa­et­ter­ne er me­get ue­ni­ge om Dan­marks ska­eb­ne.

»Od­dset-spil­ler­ne har en di­a­me­tral an­den op­fat­tel­se af Dan­marks VM-mu­lig­he­der end vi har. Vi tror desva­er­re ik­ke, at Dan­mark kva­li­fi­ce­rer sig til VM i fod­bold i Rusland i 2018,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.