1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med kun én di­rek­te plads til VM fra grup­pen, skal Po­len va­e­re klar fra start, og de bør og­så kun­ne slå Ka­sak­h­stan. Va­er­ter­ne le­ve­re­de en elen­dig EM-kva­li­fi­ka­tion, hvor man kun hen­te­de po­int mod Let­land på hjem­me­ba­ne i fem kam­pe. En af for­kla­rin­ger­ne er, at man spil­ler på kunst­gra­es, og det har de tek­nisk over­leg­ne mod­stan­de­re of­te stør­re for­del af. Po­len le­ve­re­de et glim­ren­de ind­tryk un­der EM, hvor man kun var en tabt straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce fra en se­mi­fi­na­le­plads, og i sta­er­ke­ste op­stil­ling skal de va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter, end od­dse­ne her vi­ser.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.