2 , 2 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­mark har den­ne gang et hold af spil­le­re, som spil­ler fast i de­res klub­ber, og oveni vir­ker der til at va­e­re ny ener­gi i hol­det ef­ter tra­e­ner­skif­tet. Her mø­der man et ar­mensk hold med kraf­tig pil nedad. Hol­dets de­fen­siv ser svag ud med to spil­le­re fra den iran­ske liga i bag­ka­e­den og en må­l­mand fra den hjem­li­ge liga på kas­sen, og selv om man har en ver­dens­stjer­ne i Hen­rikh Mk­hi­tary­an, så kan han ik­ke gø­re det ale­ne - og ta­bet af Yuri Mov­si­siy­an gør ondt på det ar­men­ske mand­skab. Der­for spil­ler vi her på, at Dan­mark vin­der med to mål el­ler me­re.

Od­ds er fun­det hos To­nyBet (asi­an -1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.