TIPS13

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

4 5 6

SPILSTOP SØN­DAG 17.55 Dan­mark - Ar­me­ni­en Nor­ge - Tys­kland Slovaki­et - Eng­land Tjek­ki­et - Nor­dir­land Ka­zak­h­stan - Po­len Ru­ma­e­ni­en - Mon­te­ne­gro

123-0 01-123 01-12 SE OD­DS PÅ dan­ske­spil.dk Og hol­det skal først op imod Ar­me­ni­en, og her bør dan­sker­ne kun­ne hol­det bu­ret rent og vin­de kam­pen. Ar­me­ner­ne har ik­ke sam­me styr­ke som tid­li­ge­re og mang­ler mu­lig­vis Hen­rikh Mhiktary­an. El­lers kan det bli­ve en me­get stil­le må­l­j­agt, hvor der ik­ke fal­der man­ge mål i de to sid­ste kam­pe på må­l­j­ag­ten.

1 2 3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.