App Dia+

BT - - NYHEDER -

Dia+ er et lil­le pro­gram, som kan hol­de styr på blod­suk­ker, ko­leste­rol, blod­tryk og bmi. Ind­tast va­er­di­er­ne på mo­bil­te­le­fo­nen og følg med i ud­vik­lin­gen i din sund­heds­til­stand over tid. Det er og­så mu­ligt at se, hvor­dan di­ne tal lig­ger i for­hold til de an­be­fa­le­de va­er­di­er, og de kan syn­lig­gø­res med gra­fer. Dia+ er ud­vik­let til bå­de An­droid­te­le­fo­ner og iPho­nes. An­be­fa­let af Di­a­be­tes­for­e­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.