Pau­seBoo­gie

BT - - NYHEDER -

Ap­pen in­de­hol­der øvel­ser til folk med kon­torjob. For­må­let er at få løst op i nak­ke, skul­dre og ryg, når man sid­der for­an ska­er­men i man­ge ti­mer. Der er og­så mu­lig­hed for at sam­men­sa­et­te sin egen Pau­seBoo­gie med øvel­ser til pro­blem­om­rå­der og indsa­et­te en re­min­der om øvel­ser hver dag. Ap­pen er gra­tis. An­be­fa­let af Gigt­for­e­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.