FAKTA

BT - - NYHEDER -

Can­na­bis, ma­ri­hu­a­na og hash er al­le be­gre­ber, som bli­ver brugt i de­bat­ten om det ulov­li­ge rus­mid­del her­hjem­me. Men det er ik­ke helt det sam­me. Can­na­bis stam­mer fra de grøn­ne hamp­plan­ter i can­na­bis­fa­mi­li­en, som er mest kendt for det rus­mid­del, der ud­vin­des fra plan­tens blom­stren­de top­pe. Hash er be­teg­nel­sen for det eu­fori­se­ren­de stof, der ud­vin­des af can­na­bis-plan­ten. Be­teg­nel­sen bru­ges of­test om den va­ri­ant, som har form som en brun klump, og er la­vet af har­piks fra can­na­bis-plan­ten. Ma­ri­hu­a­na stam­mer li­ge­le­des fra den grøn­ne plan­te og be­står af fin­del­te tør­re­de bla­de, og er ty­pisk mil­de­re end hash.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.