Brug for sam­ar­bej­de

BT - - DEBAT - Flem­m­ing Franklin Fi­s­cher, Kø­ben­havn

Det er dybt al­vor­ligt at sky­de vo­res be­tjen­te. Det kan ik­ke for­døm­mes sta­er­ke­re. Men at fjer­ne has­hhand­len fra Chri­sti­a­nia er vel ba­re at flyt­te pro­ble­met ud i ga­der­ne? Omvendt, hvad skal man gø­re mod de su­per­kri­mi­nel­le, der sa­el­ger hashen? Hvem står bag? De vir­ke­li­ge skur­ke er rent ud sagt de man­ge kø­be­re. Uden kø­be­re, in­tet salg. In­gen ty­ve­ri­er og ind­brud uden kø­be­re – alt­så ha­e­le­re. Chri­sti­a­nia må tra­e­de i ka­rak­ter og ja­ge dis­se kri­mi­nel­le på po­r­ten. Og po­li­ti­et og Chri­sti­a­nia må sam­ar­bej­de me­re og få ja­get de us­lin­ge på gaden.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.