Un­ge på SU ta­ber

BT - - DEBAT - Jens Pe­ter Lau­ge Gi­ver­sen

Re­ge­rin­gen har pla­ner om at ska­be mas­se­vis af ta­be­re, når SU’en skal re­du­ce­res. Ef­ter re­ge­rin­gens plan skal man­ge un­ge frem­over helt mi­ste ad­gan­gen til SU. Hvad skal de så le­ve af, hvis de ik­ke kan fin­de ar­bej­de? Skal de bli­ve kri­mi­nel­le for at over­le­ve? El­ler skal de skri­ve krigs­kon­trak­ter, så de kan få en tid­lig død i fjer­ne lan­de? El­ler kom­me hjem med livsva­ri­ge krigstrau­mer, som det me­nes at va­e­re for dyrt at gø­re no­get ved?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.