VM-bos­ser­ne (1998)

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bo ’Bos­se’ Jo­hans­sons dan­ske lands­hold er det hold, som er nå­et la­engst i en VM-slut­run­de i den rød-hvi­de fod­bold­hi­sto­rie. Røg kne­bent ud med 2-3 til Bra­si­li­en i kvart­fi­na­len.

Seks pro­fi­ler:

Pe­ter Sch­mei­chel: Sch­mei­chel råb­te og skreg fra sit mål og var ver­dens bed­ste må­l­mand i øv­rigt. Tho­mas Hel­veg: Hel­veg ev­ne­de at da­ek­ke fle­re plad­ser, men blev fo­re­truk­ket på høj­re­ba­ck i si­ne 108 land­skam­pe.

Bri­an Laud­rup: Hu­skes isa­er for sit pragt­mål og ik­ke mindst ju­bels­ce­ne ved 2-2-scor­in­gen i kvart­fi­na­len mod Bra­si­li­en.

Mi­cha­el Laud­rup: Kap­ta­j­nens kar­ri­e­re var på det­te tids­punkt ned­ad­gå­en­de, men Laud­rup kun­ne sta­dig dét med bol­den og af­le­ve­rin­ger­ne til per­fek­tion.

Mar­tin Jør­gen­sen: Fik sit in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud ved slut­run­den.

Eb­be Sand: Hu­sker I Sands scor­ing mod Ni­ge­ria ef­ter Mi­cha­el Laud­rups fan­ta­sti­ske op­la­eg? Den scor­ing si­ger det he­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.