Ol­sen­ban­den (2002 og 2004)

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De førs telands­holds trup­pe run­der Mor­ten Ol­sen hav­de ik­ke den sto­re slut­run­desuc­ces, men der var sta­dig mas­ser af pro­fi­ler at ta­ge af.

Seks pro­fi­ler:

Tho­mas Sø­ren­sen: Vog­te­de i en år­ra­ek­ke må­let for det dan­ske lands­hold un­der Mor­ten Ol­sen. Det gjor­de han som re­gel godt.

Re­ne Hen­rik­sen: Hav­de en emi­nent ev­ne til at la­e­se spil­let i for­sva­ret.

Tho­mas Gra­ve­sen: Hård ny­ser, men tek­nisk en guds­benå­et fod­bold­spil­ler, der nå­e­de helt til Re­al Madrid i sin kar­ri­e­re.

Den­nis Rom­me­da­hl: Med kridt på støv­ler­ne spa­e­ne­de Rom­me­da­hl op og ned ad si­de­linj­en.

Jes­per Grønkja­er: Chel­sea-spil­le­ren var me­re den tek­ni­ske kant­spil­ler, som af­drib­le­de si­ne mod­stan­de­re.

Jon Da­hl To­mas­son: In­der­si­den sad, hvor den skul­le på Jon Da­hl To­mas­sons Co­pa Mun­di­al-støv­ler. Dyg­tig an­gri­ber med godt blik for at stå det ret­te sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.