Vil fly­ve os på fe­rie fra Ham­borg

BT - - BT -

15.000 dan­ske­re for­ven­ter char­te­rar­ran­gø­ren TUI (StarTour) at sen­de på fe­rie fra Ham­borg i 2017. Og iføl­ge Gorm Pe­der­sen, der er salgs- og lan­de­chef i TUI, for­ven­ter sel­ska­bet i før­ste om­gang at få 40 rej­se­mål fra den ty­ske luft­havn. Det skri­ver Jysk Fyn­s­ke Me­di­ers rej­se­ma­ga­sin.

»Vi vil bå­de be­nyt­te eg­ne fly og kø­be flysa­e­der hos ru­te­sel­ska­ber­ne. Flysa­e­der­ne kom­bi­ne­rer vi med vo­res ho­tel­ler på fe­ri­e­desti­na­tio­ner­ne,« forta­el­ler Gorm Pe­der­sen.

Be­slut­nin­gen om at fly­ve isa­er jy­der og fyn­bo­er på fe­rie fra Ham­borg er ble­vet ta­get ef­ter en kun­de­un­der­sø­gel­se.

»Dan­sker­nes rej­se­va­ner aen­drer sig for al­vor i dis­se år. Vi vil ik­ke la­en­ge­re va­e­re af­ha­en­gi­ge af at rej­se på en be­stemt uge­dag, og vi vil og­så selv be­stem­me hvor man­ge da­ge. Kan vi som rej­sear­ran­gør ik­ke mat­che det, ar­ran­ge­rer folk selv de­res rej­se,« forta­el­ler Gorm Pe­der­sen til Jysk Fyn­s­ke Me­di­er.

Han na­ev­ner, at man al­le­re­de den kom­men­de vin­ter vil sen­de folk på char­ter­rej­se fra Ham­borg til rej­se­mål som Ma­rok­ko, Te­ne­ri­fe, Sal (en af Kap Ver­de-øer­ne), Du­bai og Egyp­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.