’Vi er ta­et på at nå gra­en­sen’

EUs pra­esi­dent Do­nald Tusk si­ger, at USA og Ki­na og­så må hja­el­pe med Eu­ro­pas flygt­nin­ge og mi­gran­ter

BT - - NYHEDER - Anet­te Sol­gaard | anes@bt.dk

Re­pra­e­sen­tan­ter for ver­dens 19 mest magt­ful­de øko­no­mi­er plus EU mød­tes i går i den ki­ne­si­ske by Hangzhou. Og selv­om mø­de­ts of­fi­ci­el­le dags­or­den er ver­den­s­ø­ko­no­mi­en, ta­ler de magt­ful­de jak­kesa­et og­så om an­dre stor­po­li­ti­ske em­ner rundt om mø­de­bor­de­ne og på gan­ge­ne.

I kølvan­det på de hund­redt­u­sin­der af flygt­nin­ge, der over det se­ne­ste år er strøm­met ind i Eu­ro­pa, ef­ter­ly­ser EUs pra­esi­dent Do­nald Tusk hja­elp fra det in­ter­na­tio­na­le sam­fund. På et pres­se­mø­de un­der G20-top­mø­det sag­de han i går, at Eu­ro­pa er ’ta­et på at nå gra­en­sen’ for, hvor man­ge flygt­nin­ge og mi­gran­ter det kan ta­ge imod. Han op­for­drer der­for G20-lan­de­ne til at ta­ge et stør­re an­svar for flygt­nin­ge­kri­sen - her­un­der og­så Ki­na og USA.

Det var en hen­vis­ning til de hund­redt­u­sin­der af flygt­nin­ge, der i det se­ne­ste år er strøm­met ind i Eu­ro­pa. Man­ge af dem er sy­re­re, som er flyg­tet fra den blo­di­ge bor­ger­krig.

Tusk min­de­de om, at der rundt om i ver­den er 65 mil­li­o­ner men­ne­sker, der er for­drev­ne, og at ’G20 i end­nu hø­je­re grad bør ta­ge del i an­sva­ret’.

»Vi har al­le som par­ter tid til at dis­ku­te­re pro­ble­mer­ne, og det ga­el­der og­så Ki­na. Kun glo­ba­le an­stren­gel­ser vil ba­e­re frugt,« men­te han.

FOTO: GREG BAKER

EU’s pra­esi­dent Do­nald Tusk sam­men med G20-top­mø­de­ts va­ert, Ki­nas pra­esi­dent Xi Jin­ping.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.