FAENGSEL’ 85 MIO.

BT - - NYHEDER -

De har trom­let hen over os og try­net os. Det er så­dan, vi fø­ler det. Gud­run Bi­er­re­gaard, be­bo­er

Det koster pen­ge, når provins-po­li­ti­ker­ne skal ha­ve et or­dent­ligt sted at bo. Helt pra­e­cist 85 mil­li­o­ner kro­ner. Så meget har Fol­ke­tin­get brugt på at gø­re de 41 lej­lig­he­der klar i An­ker He­e­gaards Ga­de i det in­dre Kø­ben­havn. Ejen­dom­men har tid­li­ge­re hu­set Rigs­po­li­ti­et, men er ef­ter­føl­gen­de ble­vet købt af Fol­ke­tin­get for 33,5 mil­li­o­ner kro­ner. Bag­ef­ter er der ble­vet brugt 51,5 mil­li­o­ner kro­ner på at sa­et­te lej­lig­he­der­ne i stand. Lej­lig­he­der­ne er mel­lem 60 og 70 m2. Der­u­d­over har Fol­ke­tin­get og­så 49 lej­lig­he­der i det mon­da­e­ne Tor­denskjolds-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.