Der sa­el­ges sta­dig hash på Chri­sti­a­nia

BT - - NYHEDER -

CHRI­STI­A­NIA Fre­dag rev be­bo­er­ne på Chri­sti­a­nia has­h­bo­der­ne i Pus­her­stre­et ned, og søn­dag ef­ter­mid­dag var frista­den fort­sat uden has­h­bo­der. Trods ne­driv­nin­gen og den mas­si­ve me­di­e­da­ek­ning de se­ne­ste da­ge er der dog sta­dig folk, der kø­ber hash i frista­den.

Det forta­el­ler Ri­sen­ga Mang­hezi, der er tals­mand for Chri­sti­a­nia.

»Det er vist in­gen tvivl om, at der bli­ver solgt hash rundt om­kring i kro­ge­ne. Des­u­den blev jeg og­så til­budt at kø­be hash tre gan­ge, da jeg var på Chri­sti­ans­havn Sta­tion i går.

Man kan si­ge, at su­per­mar­ke­det er luk­ket. Jeg tviv­ler sta­er­kt på, at der er en om­sa­et­ning for tre mil­li­o­ner kro­ner om da­gen, men det er naivt at tro, at der slet ik­ke bli­ver solgt no­get,« si­ger han.

Chri­sti­a­nit­ter­ne har el­lers op­for­dret dan­sker­ne til at la­de va­e­re med at sø­ge mod Chri­sti­a­nia for at kø­be hash. I af­ten hol­der chri­sti­a­nit­ter­ne igen mø­de, hvor de vil drøf­te, om der er me­re, de kan gø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.