BT fe­ste­de på

BT - - NYHEDER -

FOLKEFEST nød­ven­digt, og vi er al­tid gå­et ef­ter den af­slø­ren­de hi­sto­rie,« slog han fast på Fril­ufts­sce­nen.

Regn­by­ger­ne lag­de hel­dig­vis ik­ke en va­e­sent­lig da­em­per på fød­sels­dags­fest­lig­he­der­ne på Bak­ken. La­e­ser­ne var truk­ket i regntø­jet og mød­te talsta­er­kt op og sang med på Wa­fan­des hit, delt­og i teg­ne- og fod­bold­kon­kur­ren­cer og slud­re­de med BTs jour­na­li­ster og eks­per­ter.

»Det er su­per­sjovt at kom­me ud at mø­de la­e­ser­ne og hø­re, hvad de ger­ne vil vi­de me­re om,« men­te BTs tra­e­nings­eks­pert Tanja Hul­ten­gre­en.

Som det sig hør og bør blev det skar­pe hjør­ne mar­ke­ret med en fa­el­les fød­sels­dags­sang, ak­kom­pag­ne­ret af Hels­in­gør Pi­ge­gar­de og Pjer­rot, og meget me­re kun­ne den ef­ter­hån­den mod­ne avis na­ep­pe øn­ske sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.