Oba­ma lover støt­te til Er­do­gan

BT - - NYHEDER -

USA vil ik­ke tø­ve med at an­hol­de og døm­me folk, der måt­te va­e­re skyl­di­ge i kup­for­sø­get mod Tyr­ki­ets pra­esi­dent, Re­cep Tayyip Er­do­gan.

Det for­sik­re­de pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma søn­dag Er­do­gan i ti­mer­ne før, et G20top­mø­de i Ki­na gik i gang.

Den tyr­ki­ske re­ge­ring an­kla­ger den mus­lim­ske pra­est Fet­hul­lah Gü­len for at stå bag kup­for­sø­get i Tyr­ki­et midt i juli. Gü­len bor i dag i den ame­ri­kan­ske stat Penn­sylva­nia.

»Vi vil sør­ge for, at de men­ne­sker, som ud­før­te dis­se ak­ti­vi­te­ter, bli­ver stil­let til regn­skab ved dom­sto­le­ne, sag­de Oba­ma ef­ter sit mø­de med Er­do­gan i den ki­ne­si­ske by Hangzhou.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.