Hvert ot­ten­de

BT - - NYHEDER -

barn i 3.-5. klas­se er stop­pet med en fri­tidsak­ti­vi­tet på grund af mob­ning.

pro­cent af ele­ver­ne i 4.-9. klas­se si­ger, de har op­le­vet mob­ning i lø­bet af det se­ne­ste sko­le­år.

pro­cent af de 13-åri­ge har mindst én pro­fil på et so­ci­alt me­die – og ... pro­cent af de 13-åri­ge har mod­ta­get en pri­vat be­sked, hvor der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.