Sy­ri­ens re­ge­ring ge­nero­brer om­rå­der i Alep­po

BT - - NYHEDER -

Sy­ri­ske re­ge­rings­styr­ker har søn­dag ge­nero­bret om­rå­der i den syd­ve­st­li­ge del af Alep­po, som op­rø­re­re ero­bre­de sid­ste må­ned. Det sker ef­ter bom­be­an­greb og gen­tag­ne for­søg på at dri­ve op­rø­rer­ne ud.

Om­rå­der­ne, som re­ge­rin­gen har ge­nero­bret, ta­el­ler blandt an­det to mi­li­ta­er­sko­ler i om­rå­det Ra­mous­ah, der lig­ger i den syd­ve­st­li­ge ud­kant af Alep­po. I sid­ste må­ned ero­bre­de op­rø­re­re el­lers de om­rå­der i et an­greb, der sam­ti­dig brød re­ge­rin­gens be­lej­ring af den øst­li­ge og op­rørs­hold­te del af Alep­po.

Men med søn­da­gens ge­nero­brin­ger kan den sy­ri­ske re­ge­ring ge­nind­fø­re be­lej­rin­gen.

Sy­ri­ens pra­esi­dent Bas­har al-As­sad, som er støt­tet af blandt an­det Rusland og Iran, vil ge­nero­bre he­le Alep­po, som in­den kri­gen var Sy­ri­ens stør­ste by. Ruslands ind­tra­e­den i kri­gen sid­ste år vend­te kri­gen til As­sads for­del i fle­re om­rå­der. Men op­rø­rer­ne har for­må­et at ero­bre om­rå­der i blandt an­det Alep­po og provin­sen Ha­ma.

Si­den mid­ten af 2012 har Alep­po no­gen­lun­de va­e­ret delt mel­lem at va­e­re kon­trol­le­ret af re­ge­rin­gen i vest og af op­rø­rer­ne i øst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.