FedEx Cup

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Reg­nes for den fem­te Ma­jor ef­ter Ma­sters, US Open, Bri­tish Open og PGA Cham­pions­hips og af­slut­ter PGA Tou­ren med fi­re tur­ne­rin­ger: The Barclays (New York), Deut­sche Bank Cham­pions­hip (Bo­ston), BMW Cham­pions­hip (Car­mel, In­di­a­na) og Tour Cham­pions­hip (At­lan­ta, Ge­or­gia). Der er ta­le om en ud­skil­nings­kon­kur­ren­ce. I før­ste tur­ne­ring del­ta­ger 125 spil­le­re. I den­ne fra­sor­te­res de 25 dår­ligst pla­ce­re­de – der­ef­ter 30 og 40, så der i den af­slut­ten­de fi­na­le til slut er 30 spil­le­re til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.