Svensk golftri­umf i Schweiz

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter en loven­de ind­led­ning på Eu­ro­pe­an Tour-tur­ne­rin­gen i schweizi­ske Crans Mon­ta­na gik den dan­ske gol­f­spil­ler Jo­a­chim B. Han­sen lidt i stå lør­dag. I går af­slut­te­de han med en uja­evn run­de i ét slag un­der par.

Sam­let slut­te­de han ot­te slag un­der par ef­ter de fi­re run­der. Det rak­te til en delt 18.-plads.

Sej­ren gik til sven­ske­ren Ale­xan­der Norén, som ef­ter et om­spil kun­ne ta­ge tro­fa­e­et for na­e­sen af au­stra­li­e­ren Scott Hend. Beg­ge spil­le­re slut­te­de sam­let i 17 slag un­der par, in­den de af­gjor­de sa­ger­ne i om­spil. Jo­a­chim B. Han­sen le­ve­re­de til ti­der fin golf på gårs­da­gens af­slut­ten­de run­de, som re­sul­te­re­de i fi­re bir­di­es. Til gen­ga­eld hav­de han og­så nog­le ud­fald un­der­vejs, og det trak tre slag i den for­ker­te ret­ning med tre bo­geys.

Lucas Bjer­re­gaard var og­så med i we­e­ken­dens fi­na­ler­un­der. Han slut­te­de sam­let i to slag un­der par ef­ter en skidt sidster­un­de i to slag over par. Den sid­ste dan­sker i tur­ne­rin­gen, Mor­ten Ørum Mad­sen, mis­se­de cut­tet ef­ter to dår­li­ge run­der tors­dag og fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.