DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lør­dag lød start­skud­det til ef­ter­å­rets sto­re tip­s­kon­kur­ren­ce DM i Tips, som af­vik­les i alt over ot­te uger.

Tip­per­ne skul­le prø­ve kra­ef­ter med Le­ague One og Le­ague Two og det kun­ne kun en en­kelt tip­per i DM-kon­kur­ren­cen kla­re til 13 rig­ti­ge.

Der­for er Ny­borg-tip­pe­ren Ja­cob M. nu ene mand i spid­sen af kon­kur­ren­cen ef­ter­fulgt af 17 tip­pe­re med hver 12 rig­ti­ge.

Det var spe­ci­elt den gam­le stor­klub Bolt­on, som snød tip­per­ne. De var kupo­nens stør­ste fa­vo­rit med he­le 79 pro­cent af tip­per­ne bag sig, men for­må­e­de blot at spil­le 1-1 mod Sout­hend, hvil­ket var ho­ved­år­sa­gen til, at der blot var tre tip­pe­re med 13 rig­ti­ge, som hver fik 122.170 kro­ner i ge­vinst.

Al­le­re­de i na­e­ste uge kan DMtip­per­ne - og de øv­ri­ge tip­pe­re - gla­e­de sig over, at Pre­mi­er Le­ague er til­ba­ge på kupo­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.