2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter en elen­dig EM-kva­li­fi­ka­tion skal den­ne kamp va­e­re start­skud­det på en ny ae­ra. Man har få­et ny traener i Sla­vol­jub Mus­lin og tak­ter­ne har va­e­ret loven­de i tra­e­nings­kam­pe­ne op til det­te op­gør. Spil­ler for spil­ler har man et godt hold, selv om Alek­s­an­dar Ko­la­rov og Ne­manja Ma­tic ik­ke er med den­ne gang, og man skal i hvert fald ha­ve en god chan­ce for at slå Ir­land. Som hel­hed im­po­ne­re­de irer­ne ik­ke un­der EM, og selv om der selv­føl­ge­lig er en vis fa­re for kryds i en kamp som den­ne, bør Ser­bi­en kun­ne ri­de vi­de­re på de go­de tra­e­nings­kam­pe og vin­de hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.