1,80

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

Al­ba­ni­en le­ve­re­de en fin fi­gur un­der EM, og de skal ha­ve en god mu­lig­hed for at kom­me fra land med tre po­int i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Ma­kedo­ni­en er nem­lig langt fra no­get stort mand­skab, når de spil­ler på frem­med gra­es. Man er uden sejr i 22 kam­pe på stri­be på ude­ba­ne, hvil­ket blandt an­det in­klu­de­rer to ne­der­lag til Luxem­bourg. Trup­pen er end­da uden fle­re ska­de­de stam­spil­le­re og har sta­dig den al­dren­de Gor­an Pan­dev som stør­ste pro­fil, mens Al­ba­ni­en kan kom­me i sta­er­ke­ste op­stil­ling og i for­hold til EM kun mang­ler den pen­sio­ne­re­de Lo­rik Ca­na.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.