2,12

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kan va­e­re far­ligt at spil­le på så sto­re sej­re som til­fa­el­det er her, men klas­se­for­skel­len på de to hold bør va­e­re så mas­siv, at det al­li­ge­vel gi­ver god me­ning. Lie­ch­tenste­in har ik­ke va­e­ret dår­li­ge­re i man­ge år, hvil­ket Dan­mark selv så se­ne­st i test­kam­pen, og de skal op imod et spansk hold, som kom­mer med ny traener i Ju­len Lope­te­gui, hvil­ket alt an­det li­ge bør gi­ve Spa­ni­en ny ener­gi. De to hold mød­te hin­an­den for fem år si­den i Spa­ni­en, hvor va­er­ter­ne vandt 6-0 og be­dømt ud fra Lie­ch­tenste­ins ni­veau mod Dan­mark, ligner det­te et fint spil.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an -4,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.