Hvem vil va­e­re mil­li­o­na­er?

BT - - DEBAT -

Hvem er det egent­lig, An­ders Samu­el­sen ka­em­per for? (...) Vir­ke­lig­he­den er vel, at de, der har mil­li­onløn­nin­ger, sag­tens selv kan fin­de ud af at ned­brin­ge de­res skat. De be­hø­ver ik­ke An­ders Samu­el­sens hja­elp. De har fif­fi­ge re­viso­rer og sne­di­ge sel­skabs­kon­struk­tio­ner, der nok skal hja­el­pe dem på vej. Brug pen­ge­ne, hvor der er be­vi­se­lig brug for dem. Brug pen­ge­ne blandt de la­ve­ste ind­kom­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.