ER DET GJORT FØR?

BT - - DEBAT - Anet­te Rye Bert­hel­sen

På face­book.com/ditbt kl. 15.39 Da Ya­hya Has­san ned­gjor­de si­ne rød­der, me­ner jeg ik­ke, at der blev ta­get kon­takt til bag­lan­det for at få ve­ri­fi­ce­ret hans ag­gres­si­ve be­skri­vel­ser. Det var må­ske gan­ske be­kvemt at ha­ed­re ham i ste­det. Det er tan­ke­va­ek­ken­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.