STORM I SIGTE FOR MAERSKARVING

BT - - NYHEDER -

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i A.P. Møl­ler Holding Født 28. marts 1978 Gift med jurist Pa­o­la Ko­no­pik Bo­sat i Gen­tof­te Kom­mu­ne Ud­dan­net ci­vilø­ko­nom fra Han­dels­højsko­len i Sto­ck­holm A.P. Møl­ler Holding blev etab­le­ret i slut­nin­gen af 2013 med det for­mål at sik­re A.P. Møl­ler Fon­dens for­ret­nings­og in­ve­ste­rings­ma­es­si­ge ak­ti­vi­te­ter. A.P. Møl­ler Holding ejer i dag 50,1 % af stem­mer­ne og 41,5 % af ak­tie­ka­pi­ta­len i A.P. Møl­ler – Ma­ersk A/S. Kil­de: ap­mol­ler­fon­de.dk

TIRSDAG 6. SEP­TEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.