Ja, han er den mest va­e­sent­li­ge dig­ter

BT - - DEBAT -

JES STEIN PE­DER­SEN,

vor tids va­e­sent­lig­ste dig­ter i den for­stand, at han, som in­gen an­dre i de se­ne­re år, har vist, hvor sta­erk en kraft der er i lit­te­ra­tu­ren, og den må­de hvor­på lit­te­ra­tur kan gå i for­bin­del­se med vir­ke­lig­he­den. Han tog bla­det fra mun­den, han hav­de mo­det til at gø­re det – og så tids­punk­tet. Plud­se­lig var der en tof­rontskrig – og­så par­la­men­ta­risk – som hav­de va­e­ret død i man­ge år, som en dig­ter kun­ne blø­de op, for­di han kun­ne si­ge no­get, som in­gen an­dre kun­ne si­ge. På den må­de er hans bog den vig­tig­ste, der er ud­kom­met i man­ge år.

YAHYA HASSAN ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.