Po­li­ti­et ad­va­rer mod far­lig narko­ti­ka

BT - - NYHEDER -

To ma­end er i livs­fa­re, ef­ter at de har ta­get en over­do­sis af et far­ligt, ukendt stof. Det med­del­er Nord­jyl­lands Po­li­ti. De to ma­end blev lør­dag kørt på ho­spi­ta­let i Aal­borg, ef­ter at de beg­ge hav­de ind­ta­get det sta­er­ke stof, som po­li­ti­et me­ner kan va­e­re her­o­in.

Ef­ter to da­ge på ho­spi­ta­let var ma­en­de­ne i går fort­sat i livs­fa­re.

»Der­for ad­va­rer vi nu mod det­te stof. Det er far­ligt. Vi ved, at stof­fet er købt i mis­brugs­mil­jø­et i Aal­borg og i Hjør­ring,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er He­i­ne Han­sen. Ma­en­de­ne er hen­holds­vis 44 og 24 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.