Se­je og skrø

BT - - NYHEDER -

se på, hvor­dan de­res kol­le­ger og de på­rø­ren­de er ble­vet svig­tet af sta­ten.

»Al­le i klub­ben kal­der de­res ko­ner el­ler ka­e­re­ster for ’vo­res ro­ser’. Og ja, ro­ser har tor­ne, dem bru­ger de til at stik­ke til os med, når vi bli­ver for me­get. Uden vo­res ko­ner var vi på in­gen må­de her i dag,« er­kla­e­rer han på he­le klub­bens veg­ne.

Der­for hja­el­per han og de an­dre med­lem­mer af de tre mc-klub­ber de­res med-ve­te­ra­ner, når de har brug for at ta­le om de­res op­le­vel­ser.

»Vi hja­el­per og­så, hvis en ger­ne vil ha­ve et 20-ti­mers-job, så hø­rer vi, om der er nog­le i klub­ben, som ar­bej­der et sted, hvor man kan bru­ge en ve­te­ran.

Så vo­res hja­elp går på kryds og tva­ers,« for­kla­rer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.