Ne­ta­ny­a­hu over­ve­jer freds­mø­de med Ab­bas

BT - - NYHEDER -

Is­ra­el over­ve­jer et til­bud fra Vla­di­mir Pu­tin om et freds­mø­de mel­lem is­ra­e­le­re og pa­la­esti­nen­se­re på rus­sisk grund. Det op­ly­ser den is­ra­el­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Benja­min Ne­ta­ny­a­hus kon­tor.

Mel­din­gen fra Ne­ta­ny­a­hu kom­mer, ef­ter at han har haft et mø­de med den rus­si­ske vi­ceu­den­rigs­mi­ni­ster, Mik­hail Bog­da­nov.

På mø­det sag­de pre­mi­er­mi­ni­ste­ren, at han al­tid er klar til at mø­des med pra­esi­dent Ma­h­moud Ab­bas – uden be­tin­gel­ser. Der­for over­ve­jer han til­bud­det fra Pu­tin, ly­der det.

De se­ne­ste freds­for­hand­lin­ger mel­lem par­ter­ne brød sam­men i 2014. Den­gang var de le­det af ame­ri­ka­ner­ne.

Pa­la­esti­nen­ser­ne hav­de i af­tes ik­ke kom­men­te­ret ini­ti­a­ti­vet fra Pu­tin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.