’Jeg er ble­vet gift’

BT - - TV/RADIO -

En del af det smil vil al­drig for­svin­de. Lad os al­le hol­de fast i tro­en, hå­bet og ka­er­lig­he­den – og hu­ske dem, der sak­ker bag­ud,« slut­ter den ny­gif­te ’Hvem vil va­e­re mil­li­o­ner’-va­ert op­da­te­rin­gen. Fandt hin­an­den til ho­mo-pri­de Par­ret fandt sam­men i 2013, ef­ter ly­net hav­de slå­et ned un­der homo­pa­ra­den i 2012, og Pil­gaard brød med sin da­va­e­ren­de mand, sty­list Hen­rik Torp.

»Vi er ka­e­re­ster, og jeg er me­get fo­rel­sket,« lød det ef­ter­føl­gen­de fra Pil­gaard til BT.

Sam­me år run­de­de Pil­gaard 50 år og for­tal­te om sin lyk­ke i et in­ter­view med TV2.

»Det er så vig­tigt, at li­vet er sjovt. Det er ik­ke det sam­me, som at det

SO­LEN I DAG MÅNEN I DAG

er det he­le ti­den. Det er og­så vig­tigt at jag­te lyk­ken. Det er hel­ler ik­ke det sam­me, som at lyk­ken er der he­le ti­den. Det er no­get med at ta­ge imod de der mo­men­ter, hvor det gi­ver me­ning. Dem skal man gå ef­ter, uan­set om man er 16, 52 el­ler 76,« sag­de han til tv-sta­tio­nen. Hjer­ter holdt i hånd, pra­e­sten smi­le­de na­er­va­e­ren­de. Om­gi­vet af et bolva­erk af ka­er­lig­hed (fa­mi­lie og ven­ner) blev vi til et ae­g­te­par

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.