Di­az red­de­de Hol­lywood-par

BT - - TV/RADIO -

Gen­nem he­le 10 år har po­pi­ko­net Robbie Williams va­e­ret sam­men med mo­del­len og sku­e­spil­le­ren Ay­da Fi­eld, men par­ret hav­de al­drig nå­et et helt år­ti sam­men, hvis ik­ke det hav­de va­e­ret for Hol­lywood-stjer­nen Ca­meron Di­az. Så­dan ly­der det nu fra Fi­eld, der af­slø­rer, at Di­az hjalp par­ret til­ba­ge sam­men, ef­ter de var gå­et fra hin­an­den.

Fi­eld og Williams blev skrup­fo­rel­ske­de i hin­an­den til­ba­ge i 2006, men ef­ter et par ugers stormen­de ro­man­ce brød ’She’s the One’-san­ge­ren med sku­e­spil­le­ren, for­di han var dybt af­ha­en­gig og skul­le på af­vaen­ning.

»Jeg var knust, da han røg på af­vaen­ning, men sam­ti­dig for­stod jeg, at han hav­de brug for hja­elp. Jeg el­ske­de ham så højt, at jeg ba­re øn­ske­de, at han skul­le få det bed­re. Han var den ret­te mand, men ti­m­in­gen var dår­lig,« si­ger Fi­eld i tal­ks­howet ’Loo­se Wo­men’ på ITV iføl­ge avi­sen The Mir­ror.

Iføl­ge Fi­eld rend­te Williams ef­ter af­vaen­nin­gen ind i Di­az på et ho­tel og for­tal­te hen­de, hvor hjer­teknust han var over ik­ke at va­e­re sam­men med Fi­eld. Der­for op­for­dre­de sku­e­spil­le­ren Williams til ik­ke at gi­ve af­kald på ka­er­lig­he­den, men i ste­det kon­tak­te Fi­eld og re­de trå­de­ne ud. Si­den er par­ret kom­met over kri­sen og har i dag to små børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.