Fri­gjort­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PE­TER BASTIANSEN: Hun spil­ler helt for­løst i for­hold til, hvad man el­lers har set fra hen­de la­en­ge. I hen­des tre se­ne­ste kam­pe har hun va­e­ret en helt an­den spil­ler og spil­let me­get me­re fri­gjort, med me­re over­skud og med et glimt i øjet. Det kan sag­tens va­e­re, at hvis be­slut­nin­gen er ta­get, at det gi­ver hen­de fri­he­den til at ta­ge hver kamp, som var det den sid­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.