Dansk NHL-må­l­mand ska­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske NHL-må­l­mand Fre­de­rik An­der­sen kom­mer na­ep­pe i kamp på isen de na­e­ste fi­re uger på grund af den ska­de, som han på­drog sig i OL-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Slove­ni­en fre­dag. Det skri­ver Fre­de­rik An­der­sens klub, Tor­on­to Map­le Le­afs, på Twit­ter. Der­med går dan­ske­ren og­så glip af tur­ne­rin­gen Wor­ld Cup of Ho­ck­ey, der spil­les fra 17. sep­tem­ber og to uger frem i Ca­na­da. Her var Fre­de­rik An­der­sen ud­ta­get til et blan­det eu­ro­pa­ei­sk hold, som skul­le ha­ve mødt Ca­na­da, USA og Tjek­ki­et i no­get na­er sta­er­ke­ste op­stil­ling med en mas­se NHL-spil­le­re. Dan­mark vil dog sta­dig­va­ek va­e­re re­pra­e­sen­te­ret på hol­det, da Frans Ni­el­sen, Lars El­ler og Mik­kel Bød­ker og­så er ud­ta­get. Tor­on­to Map­le Le­afs for­ven­ter, at Fre­de­rik An­der­sen bli­ver klar til sa­e­son­star­ten i NHL 12. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.