Lil­le over­skud i Aal­borg Hånd­bold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Aal­borg Hånd­bold mel­der om over­skud for sjet­te år i tra­ek. For sa­e­so­nen 2015/16 ly­der over­skud­det på 51.116 kro­ner før skat, skrev klub­ben i en med­del­el­se i går. »Selv om det var en sa­e­son, hvor vi ik­ke ind­fri­e­de vo­res sport­s­li­ge målsa­et­nin­ger og sam­ti­digt tab­te penge på at del­ta­ge i Eu­ro­pa Cup­pen, gla­e­der vi os over den flot­te op­bak­ning i form af frem­gang i an­tal­let af sam­ar­bejds­part­ne­re og fle­re til­sku­e­re til hjem­me­kam­pe­ne i Jut­lan­der Bank Are­na. Des­u­den med­vir­ker sal­get af An­dreas Pa­li­cka til Rhe­in-Neck­ar Löwen og­så til det po­si­ti­ve re­sul­tat,« si­ger be­sty­rel­ses­for­man­den i Aal­borg Hånd­bold, Ei­gild B. Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.