DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er godt på vej imod sit stør­ste Grand Slam­re­sul­tat i fle­re år.

Se­ne­st gik det ud over Ma­di­son Keys, og med let­ti­ske Anast­a­si­ja Se­va­stova som mod­stan­der i kvart­fi­na­len, tør book­ma­ker­ne godt ud­rå­be den dan­ske ten­nis­spil­ler som stor­fa­vo­rit til en plads i se­mi­fi­na­len.

Så­le­des får man blot 1,34 som hø­je­ste od­ds på Woz­ni­a­cki, mens der er langt over tre gan­ge pen­ge­ne på Se­va­stova.

»Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er som for­vand­let og slår nu plud­se­lig spil­le­re fra top-10 på ver­dens­rang­li­sten - se­ne­st Ma­di­son Keys. Den »nye« Woz­ni­a­cki er be­gyndt at slå langt fle­re vin­de­re og er ge­ne­relt ble­vet me­re ud­for­dren­de i sit spil. Det kom­mer til at gå ud over Anast­a­si­ja Se­va­stova i kvart­fi­na­len,« si­ger od­ds­sa­et­ter Mor­ten Ol­sen fra Bet25.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.