1 , 8 6

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bos­ni­en skuf­fe­de i EMkva­li­fi­ka­tio­nen, men har her en god mu­lig­hed for at kom­me godt fra start i kam­pen om at kom­me til VM. Est­land har na­ep­pe set dår­li­ge­re ud end nu, og mang­ler for­ment­lig sin klart stør­ste pro­fil i Rag­nar Kla­van. I den sid­ste test spil­le­de man en elen­dig kamp og fik blot 1-1 hjem­me mod Mal­ta, og her skal man så op imod et bos­nisk hold, som nor­malt er sta­er­ke hjem­me og som kom­mer med et sta­er­kt hold med nav­ne som As­mir Be­g­ovic, Edin Dze­ko og Mira­lem Pja­nic i spid­sen. Det bør bli­ve en klar hjem­me­sejr.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an -1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.