1 , 9 3

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På pa­pi­ret har Bel­gi­en et sta­er­kt hold, men pro­ble­mer­ne vir­ker ik­ke til at va­e­re løst med an­sa­et­tel­sen af Ro­ber­to Mar­ti­nez, og før­ste kamp un­der ham var ik­ke pran­gen­de. Cy­pern er nor­malt et sva­ert sted at spil­le, og cypri­o­ter­ne gjor­de det da og­så glim­ren­de i den for­gang­ne kva­li­fi­ka­tion, så la­en­ge man hav­de no­get at spil­le for, hvil­ket blandt an­det in­klu­de­re­de et smalt ne­der­lag hjem­me til net­op Bel­gi­en på et mål kort før tid. Der er selv­føl­ge­lig in­gen tvivl om, at Bel­gi­en er et bed­re hold, men rent od­ds­ma­es­sigt skal va­er­di­en va­e­re på Cy­pern.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.