2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Portu­gal vandt EM-guld, men det var ik­ke via spr­ud­len­de fod­bold­spil. Så­le­des spil­le­de man of­te af­ven­ten­de fra start, og i fi­re af de syv kam­pe stod det da og­så 0-0 ef­ter de før­ste 45 mi­nut­ter. Her mang­ler man så oveni Cri­sti­a­no Ro­nal­do, hvil­ket na­ep­pe gør tin­ge­ne me­re of­fen­sivt. Der­til kom­mer, at det­te er den på pa­pi­ret sva­e­re­ste kamp for Portu­gal i kva­li­fi­ka­tio­nen, og man der­for ger­ne sa­el­ger den for kryds. Schweiz spil­le­de hel­ler ik­ke spr­ud­len­de un­der EM, og le­ver og­så ud­ma­er­ket med uaf­gjort, hvor­for det vir­ker for­nuf­tigt at gå ef­ter 0-0 ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.