Gyt­kja­er om...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lands­hol­det: Det gi­der jeg slet ik­ke ta­en­ke på. Jeg kon­cen­tre­rer mig om at spil­le godt i Ro­sen­borg, og så må vi se, hvad der sker. Det er trods alt nog­le dyg­ti­ge spil­le­re, som spil­ler i nog­le sto­re klub­ber. Selv­føl­ge­lig kun­ne det da va­e­re sjovt en dag, men jeg går ik­ke og er skuf­fet på no­gen må­de. Det kom­mer en dag, hvis det kom­mer Mi­ke Jen­sen: Han er vo­res an­fø­rer og fan­ta­stisk til at gå for­re­st, så selv­føl­ge­lig har det og­så va­e­ret en hja­elp for mig. Jeg har det rig­tig godt med Mi­ke, så vi hyg­ger os. Det er en rig­tig fed klub med et fan­ta­stisk

sam­ar­bej­de i klub­ben

FO­TO: NTB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.