KONFRONTERER

BT - - NYHEDER -

Den li­be­ra­le de­bat­tør og for­fat­ter Karina Pe­der­sen på 40 år er op­vok­set i det be­la­ste­de bo­lig­om­rå­de Korska­er­par­ken i Fre­de­ri­cia. Hen­des nye bog om erin­drin­ger fra barn­dom­men ’Helt ude i ham­pen’ har få­et enorm op­ma­er­k­som­hed og kri­tik for ik­ke at hol­de i vir­ke­lig­he­den. Min mor­mor har of­te for­talt mig, hvor nervøs hun var, når min mor kør­te sprit­kør­sel med os børn i bi­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.