To ma­end er dø­de af over­do­sis

BT - - NYHEDER -

To ma­end fra Vend­sy­s­sel er dø­de af en over­do­sis.

Det op­ly­ser po­li­ti­et, der ad­va­rer mod et sta­er­kt smer­testil­len­de stof.

Ma­en­de­ne blev 24 og 44 år, op­ly­ser Nord­jyl­lands Po­li­ti tirs­dag.

Mi­stan­ken er, at ma­en­de­ne har ind­ta­get det smer­testil­len­de stof akryl fen­ta­nyl el­ler en ko­pi af det.

»Vi ad­va­rer kraf­tigt mod det­te stof,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Hen­rik Skals i en pres­se­med­del­el­se.

Man­dag for­tal­te po­li­ti­et, at ma­en­de­ne var i livs­fa­re ef­ter at ha­ve få­et en over­do­sis. Men i går kom mel­din­gen om, at beg­ge er af­gå­et ved dø­den.

I Sve­ri­ge ken­der myn­dig­he­der­ne til en stri­be døds­fald, som hen­fø­res til net­op Akryl fen­ta­nyl.

Sven­ske rets­me­di­ci­ne­re har kon­sta­te­ret stof­fet i for­bin­del­se med 20 ob­duk­tio­ner i år. Her­af me­nes stof­fet i ot­te til­fa­el­de, at ha­ve va­e­ret år­sag til dø­den el­ler en med­vir­ken­de år­sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.